Beslutsfrid
B2G

B2G SKAPAT FÖR AFFÄRER INOM OFFENTLIG SEKTOR 

B2G hjälper dig att

vinna fler affärer

 

Affärsvärdet inom offentlig sektor uppgår till ca 700 miljarder kronor där företag från alla sektorer konkurrerar för att vinna fler affärer. Tillgång till nyttiga affärsdata är avgörande för att företag ska kunna utarbeta rätt anbudsstrategi och skriva konkurrenskraftiga anbud.


Nyttiga afförsdata är idag ett måste för företag om de med en god prognos skall kunna vinna fler upphandlingar och fler affärer.

Under anonyma former hjälper vi på Beslutsfrid företag som gör affärer i offentlig sektor att samla in, bearbeta och rapportera strategisk information från tidigare eller pågående avtal och affärer.


Kontakta oss gärna för konsultation eller offert!

RESEARCHKOMPETENS

GER AVTALSKONTROLL

Vad menas med B2G?


B2G är en term som uppkommit för att beskriva de speciella förutsättningar som råder vid affärer mellan företag och offentlig sektor.


B2G står för Business-to-government och har bl.a. fokus på anbuds- och upphandlingsprocessen och det förarbete som följer processen.

Vad menas med affärsdata? 


En sammanställning av information från allmänna handlingar. Alla affärsdata som vi levererar till kund har redan publicerats inom ramen för svensk offentlig förvaltning. 


Nyttiga affärsdata levereras i önskat leveransformat som gör det möjligt för mottagaren att använda informationen på ett smidigt och ändamålsenligt sätt. 

Manuellt arbete i fokus


Insamling av affärsdata från allmänna handlingar kräver i mångt och mycket ett manuellt och ihärdigt arbete.


Vi situationsanpassar olika  researchlösningar åt företag som vill granska, utreda och följa upp gamla eller pågående avtal och affärer.


Researcharbetet utgår från underrättelsecykeln där inventering,

insamling, bearbetning, analys och leverans utgör grundbultarna.

Anlita en expert på research


Vi arbetar alltid situationsbaserat då olika kunder har olika behov. Vi besitter stor kunskap om informationsinsamling inom den offentliga sektor och kan med stor precision navigera detta rum. 


Vi på Beslutsfrid har god kännedom om offentlighetsprincipen i både teori och i praktik. Alla uppdrag styrs och leds av en certifierad researcher från uppdragsstart till leverans.

Vi arbetar alltid i team


Genom teamarbete skapar vi mervärde åt våra kunder då en person från Beslutsfrid alltid ansvarar för att gemesamt med kunden både  definiera syftet med uppdraget och den gemensamma målbilden.


I alla uppdrag får en person alltid rollen som ansvarig researcher. Denne ansvarar för att uppdraget uppfylls i sin helhet.


En assisterande researcher är också med som är specialiserad på kundens behov via unika lösningar.

Beslutsfrid betyder att vi samlar in, bearbetar och levererar nyttiga affärs- och eller persondata så att våra kunder kan fatta välgrundade beslut, vinna bättre affärer men även  veta vem du gör affärerna med.

Kontakta oss så berättar vi mera om våra tjänster B2G och personresearch, hur det fungerar och riktpriser.

BESLUTSFRID

Affärsdata som hjälper dig vinna fler affärer.