Beslutsfrid
OM OSS

VI HJÄLPER ER MED DATA

INFÖR ER ANBUDSPROCESS

OM OSS OCH AFFÄRSIDÉ


BAKGRUND

Beslutsfrid grundades juli 2019 av Rikard Andersson och har som verksamhet att utifrån kvalificerad research ta fram och leverera affärsfrämjnade information åt sina kunder. Rikard som är certifierad researcher har med sina 15 år i branschen lärt sig navigera den offentliga sektorn genom att begära in och granska tusentals allmänna handlingar från offentlig förvaltning.


Idén att starta Beslutsfrid föddes i Rikards roll som researcher. Rikard noterade att ansvariga i anbudsprocessen ofta har ont om tid med små eller begränsade kunskaper om vilka typer av information som är möjliga att ta fram. Med affärsdata menar vi information från offentliga upphandlingar som stöttar företag att fatta beslut, skriva bättre anbud och vinna fler affärer.


AFFÄRSIDÈ

Beslutsfrid hjälper företag som levererar varor och tjänster åt den offentliga sektorn att vinna fler affärer. Genom kvalificerad research så tar Beslutsfrid fram nyttiga affärsdata som hjälper kunden att ta väl underbyggda beslut, skriva bättre anbud och vinna fler upphandlingar och affärer. Beslutsfrid stöttar företag med nyttiga affärsdata i anbudsskedet, upphandlings-processen och i det förarbete som processen innebär. Tjänsten kan med fördel användas fortlöpande under avtalets gång.


VÅR MARKNAD

Vår marknad inbegriper alla företag som gör affärer i offentlig sektor. Värdet av offentlig upphandling uppgick 2017 till 706 miljarder kronor, exklusive moms. 18 522 upphandlingar utannonserades under 2018 och ca 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna. 2018 fanns 15 096 anbudsgivande företag som totalt lämnade in 58 986 anbud. Detta är vår marknad.


VÅR MISSION

Innebörden i ordet Beslutsfrid är knutet till vår mission och den nytta vi vill att kunden upplever i vårt samarbete. Att nyttiga affärsdata som vi utifrån research tar fram och levererar till kund bidrar till att kunden i frid kan ta välgrundade beslut till följd ökad av kunskap med fler vunna upphandlingar och affärer.


"Som en mindre researchbyrå kan vi

bidra stort till företagens tillväxt." 

VI ÄR BESLUTSFRID

RIKARD ANDERSSON


Grundare av Beslutsfrid, certiferad researcher och uppdragsansvarig researcher med fokus på research inom svensk offentlig förvaltning. 


Rikard har arbetat med verksamhetsbevakning och informationsförsörjning från offentlig förvaltning och dess affärer i ca 15 år. 


Rikard har både teoretiska och praktiska kunskaper om offentlighetsprincipen och hur man med smidighet och precision navigerar det offentliga rummet.


Rikard är ansvarig för kund i alla Beslutsfrids uppdrag samt även processansvarig för den operativa delen i Beslutsfrids verksamhet.


Kontakta gärna Rikard på


Mobil: +46 (0) 769 00 31 64

E-post: rikard@beslutsfrid.se

LILIANE  ANDERSSON


Assisterande researcher på Beslutsfrid.


Liliane har arbetat som assisterande researcher inom ramen för offentlig upphandling i ca 4 år. Liliane har under dessa år hanterat över 5 000 unika begäran av allmänna handlingar från olika svenska myndigheter. Detta gör Liliane unik inom detta snäva researchområde.


Kontakta gärna Liliane på


Mobil: +46 (0) 73 685 61 87

E-post: liliane@beslutsfrid.se

SAMVERKAN


Förutom att bedriva researchverksamhet så lägger vi tid på att utveckla vårt kontaktnät med andra kvalificerade och erfarna researchers.


Det gör att vi utifrån vår tjänsteportfölj kan hitta rätt researchlösning för varje kund. Genom vårt kontaktnät och våra samarbeten så kan vi välja och matcha organsiationen för varje uppdrag.

Beslutsfrid betyder att vi samlar in, bearbetar och levererar nyttiga affärs- och eller persondata så att våra kunder kan fatta välgrundade beslut, vinna bättre affärer men även  veta vem du gör affärerna med.

Kontakta oss så berättar vi mera om våra tjänster B2G och personresearch, hur det fungerar och riktpriser.

BESLUTSFRID

Affärsdata som hjälper dig vinna fler affärer.